Servicii

Servicii de amenajare a  teritoriului și instalarea pavajului

 

Etapele de instalare a pavajului: 

 

1. Excavarea și pregătirea fundației. Se excavează suprafața pînă la adîncimea de 150-250 mm. Pentru pavajele industriale și comerciale, adîncimea de excavare este indicată în proiectul de execuție.

2. Montarea bordurelor. Bordurele sunt necesare pentru a evita deplasările laterale ale pavajului. Bordurile se instalează pe un pat din beton B15.

3. Amenajarea substratului. Se umple suprafața excavată cu pietriș fracție 5-20 pe un strat de nisip pînă la 100 mm. Straturile se compactează bine.

4. Așezarea pavajului. Pavajul se instalează pe un amestec uscat nisip:ciment in proporție 5:1. Se recomandă începerea așezării pavajului dintr-un colț de 90°. Acesta va asigura o linie dreaptă și va reduce nevoia de tăiere a dalelor. După așezarea primelor dale, se verifică înclinarea lor pe nivel. După aceasta se așează dalele rămase, urmărind alinierea și realizînd modele după placul dvs.

5. Nivelarea și umplerea rosturilor. Pentru a obține o suprafață perfectă, este necesară tasarea acesteia cu mașina de tasat, înzestrată cu o placă de cauciuc până la nivelarea tuturor denivelărilor. Rosturile dintre dale se umplu cu nisip spălat și uscat, prin măturare fără folosirea cimentului.

6. Finisarea și întreținerea. Practic, pavajul nu necesită decît măturare și, periodic, spălare. Pentru 1-2 săptămîni după montaj, continuați să împrăștiați și să măturați nisip pentru umplerea rosturilor dintre dale. Pavajul trebuie protejat de substanțe ce conțin săruri, acizi ori cloruri.

7. Întreținere și exploatare. La curățarea zăpezii evitați sărurile pentru drumuri, unelte metalice și mecanismele cu lame metalice.

 

*Info: Prețul instălarii pavajului incepe de la 100 lei/m2 și variază în dependență de dificultatea desenului și volumul lucrului.

*Notă: La producerea pavajului se folosește o cantitate impunătoare de ciment. La rîndul său cimentul este un produs compus din diferite minerale și elemente care la interacțiunea cu bioxidul de carbon din atmosferă, lasă depuneri de culoare albă sau brună pe suprafețele dalelor. Acest fenomen cu timpul dispare, dar poate fi inlăturat folosind produse speciale de curățat. Petele de pe pavaj sunt un proces firesc care apare în anumite condiții în perioada de maturizare a betonului, și de obicei cu timpul dispar, nu sunt defecte de producere, deci nu se primesc ca reclamații.

 

Servicii de transport

• Camion cu capacitatea de transportare pînă la 2 tone cu descărcare manuală a cumparatorului. Prețul transportului în raza orașului Chișinău este de 400-550 lei/ruta.

• Camion cu capacitatea de transportare pînă la 6 tone, cu manipulator. Prețul transportului în raza orașului Chișinău este de 750-1000 lei/ruta.

• Camion cu capacitatea de transportare pînă la 8 tone, cu manipulator. Prețul transportului în raza orașului Chișinău este de 1200-1600 lei/ruta.

• Camion cu capacitatea de transportare pînă la 6 tone, cu manipulator. Prețul transportului în raza orașului Chișinău este de 1300-1800 lei/ruta.

 

*Info: La solicitarea transportului cu macara se gajează paletele, fiecare palet costă 150 lei, banii se restituie la returnarea paletelor în starea lor inițială. Termenul de returnare a paletelor nu trebuie să depășească 30 zile.